PROVEDBA PROJEKATA U SKOPU OKVIRNOG NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U PODRUČJIMA U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMECIJALNI INTERES ZA ULAGANJE, kod Poziva NPOO.C2.3.R4-I1.02

Brojevi projekata:
NPOO.C2.3.R4-I1.02 – PRŠI Bedekovčina
NPOO.C2.3.R4-I1.03 – PRŠI Čazma
NPOO.C2.3.R4-I1.04 – PRŠI Donja Stubica
NPOO.C2.3.R4-I1.05 – PRŠI Duga Resa
NPOO.C2.3.R4-I1.06 – PRŠI Jastrebarsko
NPOO.C2.3.R4-I1.07 – PRŠI Karlovac
NPOO.C2.3.R4-I1.08 – PRŠI Kutina
NPOO.C2.3.R4-I1.09 – PRŠI Lepoglava
NPOO.C2.3.R4-I1.10 – PRŠI Novi Marof
NPOO.C2.3.R4-I1.11 – PRŠI Ogulin
NPOO.C2.3.R4-I1.12 – PRŠI Ozalj
NPOO.C2.3.R4-I1.13 – PRŠI Pokupsko
NPOO.C2.3.R4-I1.14 – PRŠI Pregrada
NPOO.C2.3.R4-I1.15 – PRŠI Sisak
NPOO.C2.3.R4-I1.16 – PRŠI Vidovec
NPOO.C2.3.R4-I1.17 – PRŠI Vrbovec
NPOO.C2.3.R4-I1.18 – PRŠI Zlatar

Ukupan iznos koji sufinancira EU: 95.536.942,62 EUR.
Iznos sufinanciranja prema projektnim područjima

Razdoblje provedbe projekata: veljača 2021. – lipanj 2026.

Korisnik sredstava: OPTIX Infrastructure d.o.o.

Kratki opis projekta:

Projekt se odnosi na razvoj VHCN infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Mnoge regije Hrvatske zaostaju u komercijalnim investicijama i gospodarskom razvoju. Nedostupnost suvremenih elektroničkih komunikacijskih usluga jača negativne demografske trendove – iseljavanje stanovništva iz navedenih krajeva te otežava razvoj gospodarstva.

Razvojem ove infrastrukture bitno će se utjecati na zadržavanje mlađeg stanovništva u gradovima i općinama u ruralnim krajevima, olakšavanje pružanja javnih usluga i otvaranje novih obrta i tvrtki što će u konačnici dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

Cilj i očekivani rezultat projekta:

Pravovremena i kvalitetna uspostava VHCN mreže širokopojasnog pristupa i povezivanje 187.505 korisnika brzim internetskim vezama.

Rezultat projekta:

Implementirana insfrastruktura širokopojasnog pristupa u projektnim područjima.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke OPTIX Infrastructure d.o.o.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

 

Skip to content