Svjetlovodna mreža - infrastruktura budućnosti

Svjetlovodna mreža je suvremena komunikacijska mreža koja pruža gotovo neograničene kapacitete prijenosa podataka, reda veličine od nekoliko stotina megabita u sekundi (Mbit/s), do nekoliko stotina ili tisuća gigabita u sekundi (Gbit/s).

Svjetlovodna mreža se temelji na korištenju svjetlovodnih niti (smještenih u kabelima) kao osnovnih infrastrukturnih elemenata koji praktički nemaju ograničenje kapaciteta prijenosa. Zbog toga će kabeli koji se polažu tijekom izgradnje mreže pružati potreban kapacitet desetljećima u budućnost, neovisno o komunikacijskim potrebama korisnika.  Početne kapacitete od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s) za svakog krajnjeg korisnika mreže moguće je povećavati kako rastu komunikacijske potrebe korisnika ( brzine reda veličine Gbit/s a kasnije i  Tbit/s). Navedena povećanja brzina i kapaciteta realizirat će se bez potrebe za zamjenom ili nadogradnjom svjetlovodnih kabela.

Uz navedenu proširivost kapaciteta/brzina, svjetlovodna mreža ima najbolje komunikacijske performanse (najmanje kašnjenje,  nema interferencija i smetnji, nema preslušavanja).

Otvorena mreža

Svjetlovodna mreža koju gradi Optix biti će otvorena mreža što znači da će mreža biti dostupna svim operatorima  na tržištu pod jednakim uvjetima. Svaki krajnji korisnik moći će jednostavno birati operatora maloprodajnih usluga, prema svojim željama i potrebama. Time se povećava tržišno natjecanje između operatora, na dobrobit krajnjih korisnika kojima se povećava kvaliteta isporučenih usluga uz smanjenje prosječnih maloprodajnih cijena usluga.

Optix infrastructure

Digitalna uključivost

Zbog svojih superiornih svojstva svjetlovodna mreža omogućuje krajnjem korisniku sudjelovanje u digitalnom društvu na način potpuno ravnopravan bilo kojem korisniku u veliki gradskim središtima poput Rijeke, Splita ili Zagreba. Time se stvaraju preduvjeti za jednoliki društveni i gospodarski razvoj svih sredina, neovisno o fizičkim uvjetima (veličina, prometna povezanost…).  

Svjetlovodna mreža dodatno će povećati učinkovitost funkcioniranja sustava javne uprave a krajnjim korisnicima omogućiti nesmetano korištenje brojnih digitalnih usluga dostupnih preko javnog servisa e-građani kao i svih drugih javno dostupnih digitalnih servisa. 

Optix infrastructure

Gospodarski razvoj

Svjetlovodna mreža omogućava tzv. digitalno intenzivno poslovanje. U današnje vrijeme svaki gospodarski subjekt, uključujući i poljoprivrednike, ne može održivo poslovati i razvijati poslovanje bez kvalitetnog i pouzdanog pristupa internetu. Dostupnost svjetlovodne mreže čini svaku lokaciju potencijalno privlačnom i za tzv. digitalne nomade, koji svoj posao mogu obavljati iz bilo kojeg mjesta u kojem postoji kvalitetna internetska veza. 

Optix infrastructure

Obavijest o namjeri gradnje svjetlovodne mreže

Saznaj Više
Skip to content