Politika privatnosti 

Opće informacije o zaštiti osobnih podataka 

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa. 

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ove Politike privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na info@optix.hr. 

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Politiku privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade. 

Pojam “osobni podaci” obuhvaća sve podatke koji se mogu koristiti za osobno identificiranje vas.  

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom prilikom posjeta našoj web stranici  potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika utvrđuje. 

Tko obrađuje Vaše osobne podatke? 

U pogledu obrade osobnih podataka koje se navode u ovoj Politici privatnosti, društvo Optix infrastructure d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 65094275757 (“Optix”) je voditelj obrade smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: “GDPR”). 

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Optix-a na sljedeće kontakt podatke: 

Email: info @optix.hr 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Martina Herceg Rendeli, info@optix.hr 

Opće informacije o pravnoj osnovi za obradu podataka na ovoj web stranici 

Ako ste dali suglasnost za obradu podataka, obrađujemo vaše osobne podatke na temelju čl. 6(1)(a) GDPR-a ili čl. 9 (2)(a) GDPR-a, ako se posebne kategorije podataka obrađuju prema čl. 9 (1) GDPR-a. U slučaju eksplicitne suglasnosti za prijenos osobnih podataka trećim zemljama, obrada podataka također se temelji na čl. 49 (1)(a) GDPR-a. Suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili za provedbu prethodnih mjera, obrađujemo vaše podatke na temelju čl. 6(1)(b) GDPR-a. Nadalje, ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje zakonske obveze, obrađujemo ih na temelju čl. 6(1)(c) GDPR-a. Obrada podataka također se može provoditi na temelju našeg opravdanog interesa prema čl. 6(1)(f) GDPR-a. Informacije o relevantnoj pravnoj osnovi u svakom pojedinom slučaju dostupne su u sljedećim odjeljcima ove politike privatnosti. 

Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima? 

Tijekom interakcije s vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije koju imamo s Vama, tako i o vrsti usluge koju Vam pružamo. 

Bilježenje podataka na ovoj web stranici – Za koje svrhe koristimo vaše podatke? 

Dio informacija generira se kako bi se osiguralo besprijekorno pružanje web stranice. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu vaših obrazaca korištenja. 

Kako bilježimo vaše podatke? 

Vaše podatke prikupljamo kao rezultat vašeg dijeljenja tih podataka s nama. To može, na primjer, biti informacija koje unesete u naš obrazac za kontakt. 

Ostali podaci će biti automatski bilježeni putem naših IT sustava ili nakon što pristanete na njihovo bilježenje tijekom posjeta web stranici. Ti podaci uključuju uglavnom tehničke informacije (npr. web preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupa web mjestu). Ove informacije se automatski bilježe prilikom pristupa ovoj web stranici. 

Zapisnici poslužitelja 

Pružatelj ove web stranice i njezinih stranica automatski prikuplja i pohranjuje informacije u takozvanim zapisnicima poslužitelja (server log files), koje vaš preglednik automatski šalje nama. Informacije uključuju: 

 • Vrsta i verzija korištenog preglednika 
 • Korišteni operativni sustav 
 • URL upućivača (referrer) 
 • Ime računala koje pristupa 
 • Vrijeme upita poslužitelja 
 • IP adresa 

Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka. 

Ovi podaci se bilježe na temelju čl. 6(1)(f) GDPR-a. Pružatelj web stranice ima legitimni interes za tehnički besprijekoran prikaz i optimizaciju web stranice. Da bi se to postiglo, potrebno je bilježiti zapisnike poslužitelja. 

Zahtjev putem e-pošte, telefona ili faksa 

Ako nas kontaktirate putem e-pošte, telefona ili faksa, vaš zahtjev, uključujući sve osobne podatke (ime, zahtjev), bit će pohranjen i obrađen od strane nas u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka. 

Ovi podaci se obrađuju na temelju čl. 6(1)(b) GDPR-a ako je vaš upit povezan s ispunjenjem ugovora ili je potreban za izvršenje predbilježenih mjera. U svim ostalim slučajevima, podaci se obrađuju na temelju našeg legitimnog interesa za učinkovito rješavanje upita koji su nam upućeni (čl. 6(1)(f) GDPR-a) ili na temelju vašeg pristanka (čl. 6(1)(a) GDPR-a) ako je takav pristanak dobiven; pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku. 

Podaci koje ste nam poslali putem upita za kontakt ostaju kod nas dok nas ne zamolite da ih obrišemo, opozovete svoj pristanak za pohranu ili dok svrha pohrane podataka ne prestane (npr. nakon što se završi vaš zahtjev). Obvezujući zakonski propisi – posebno zakonski rokovi zadržavanja – ostaju nepromijenjeni. 

Hosting 

Sadržaj naše web stranice se nalazi (“hostan je”) kod sljedećeg pružatelja usluga: 

Vanjski hosting 

Ova web stranica se nalazi na web poslužitelju se izvan našeg sustava. Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. To mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, IP adrese, zahtjeve za kontakt, meta podatke i komunikacije, informacije o ugovorima, kontaktne informacije, imena, pristup web stranici i druge podatke generirane putem web stranice. 

Vanjski hosting služi ispunjenju ugovora s našim potencijalnim i postojećim klijentima (čl. 6(1)(b) GDPR) i u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naših internetskih usluga od strane profesionalnog pružatelja (čl. 6(1)(f) GDPR). Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6 (1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG, pod uvjetom da suglasnost uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju korisnika (npr. otisak uređaja) u smislu TTDSG. Ovu suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku. 

Naši domaćini će obrađivati vaše podatke samo u mjeri potrebnoj za ispunjenje svojih obveza izvršavanja usluga i slijediti naše upute u vezi s takvim podacima. 

Koristimo sljedeće domaćine: 

TOTOHOST d.o.o. za internet usluge
Cvjetno naselje 44
HR – 20260 Korčula 

Obrada podataka 

Zaključili smo sporazum o obradi podataka (DPA) za korištenje navedene usluge. Ovo je ugovor koji propisuju zakoni o zaštiti podataka i jamči da će oni obrađivati osobne podatke posjetitelja naše web stranice isključivo na temelju naših uputa i u skladu s GDPR-om. 

Dodaci i alati 

Google Fonts (lokalno ugrađivanje) 

Ova web stranica koristi tzv. Google Fonts koje pruža Google kako bi osigurala jednaku upotrebu fontova na ovoj stranici. Ovi Google fontovi su lokalno instalirani tako da se veza s Googleovim poslužiteljima neće uspostaviti u vezi s ovom aplikacijom. 

Za više informacija o Google Fonts, molimo pratite ovaj link: https://developers.google.com/fonts/faq i konzultirajte Googleovu izjavu o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=hr. 

Rok pohrane 

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni. 

Neovisno o navedenom, u određenim slučajevima ćemo imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. 

Primatelji osobnih podataka 

U okviru naših poslovnih aktivnosti surađujemo s različitim vanjskim stranama. U nekim slučajevima to također zahtijeva prijenos osobnih podataka tim vanjskim stranama. Osobne podatke otkrivamo samo vanjskim stranama ako je to potrebno u okviru ispunjenja ugovora, ako smo zakonski obvezni to učiniti (npr. otkrivanje podataka poreznim vlastima), ako imamo opravdan interes za otkrivanjem sukladno čl. 6(1)(f) GDPR-a ili ako druga pravna osnova dopušta otkrivanje tih podataka. Kada koristimo izvršitelje, osobne podatke naših klijenata otkrivamo samo na temelju važećeg ugovora o obradi podataka. U slučaju zajedničke obrade, zaključuje se sporazum o zajedničkoj obradi. 

Vaši podaci i treće zemlje 

Vaši osobni podaci će se obrađivati i prenositi samo unutar područja Europske unije. Osobni podaci, prema zadanim postavkama, neće biti preneseni poslovnim subjektima ili drugim osobama u zemljama izvan Europske unije. Svaki potencijalni prijenos u treće zemlje izvršit će se samo kako je već uvodno navedeno (na temelju članka 49. (1) (a) GDPR-a). 

Vaša prava 

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnih podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvariti izravno prema Optix-u. 

Radi se o sljedećim pravima: 

 • Pravo tražiti obavijest obrađuje li Optix Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o odgovarajućoj obradi, informacije o vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom izvoru, primateljima, kao i svrsi obrade vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku; 
 • Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Optix napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku; 
 • Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo; 
 • Pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo; 
 • Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka –ovo pravo primjenjuje se u sljedećim slučajevima: 
 • U slučaju da osporavate točnost vaših podataka koje pohranjujemo, obično ćemo trebati neko vrijeme za provjeru tog zahtjeva. Tijekom vremena koje je potrebno za provođenje tog istraživanja, imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu vaših osobnih podataka. 
 • Ako se obrada vaših osobnih podataka provodila/ili na nezakonit način, imate opciju zahtijevati ograničenje obrade vaših podataka umjesto brisanja tih podataka. 
 • Ako više ne trebamo vaše osobne podatke, a vi ih trebate za ostvarivanje, obranu ili ostvarivanje pravnih prava, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka umjesto njihovog brisanja. 
 • Ako ste podnijeli prigovor sukladno čl. 21(1) GDPR-a, vaša prava i naša prava moraju se usporediti. Sve dok nije utvrđeno čiji interesi pretežu, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka. 

Ako ste ograničili obradu vaših osobnih podataka, ti podaci – izuzev njihove arhiviranje – mogu se obraditi samo uz vašu suglasnost ili radi ostvarivanja, obrane ili ostvarivanja pravnih prava ili radi zaštite prava drugih fizičkih osoba ili pravnih subjekata ili iz važnih razloga javnog interesa navedenih od strane Europske unije ili članice EU-a; 

 • Pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje posjedujemo prenesemo drugom voditelju obrade – Imate pravo zahtijevati da vam se podaci koje automatski obradimo na temelju vaše suglasnosti ili u izvršenju ugovora dostave u zajedničkom, strojno čitljivom formatu. Ako zahtijevate izravan prijenos podataka drugom kontroloru, to će se učiniti samo ako je tehnički izvedivo.; 
 • Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Optix, osobito u pogledu izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Optix i automatizirane obrade; 
 • Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli; 
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000  

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da nas kontaktirate na email info@optix.hr ili Službenika za zaštitu osobnih podataka [ime, prezime, email]. Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta. 

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu. 

SSL i/ili TLS enkripcija 

Iz sigurnosnih razloga i kako biste zaštitili prijenos povjerljivih sadržaja, poput narudžbi ili upita koje nam šaljete kao operateru web stranice, ova web stranica koristi ili SSL ili TLS program enkripcije. Možete prepoznati enkriptiranu vezu provjerom da li se adresa u pregledniku mijenja s “http://” na “https://” i također po pojavljivanju ikone zaključka u traci preglednika. 

Ako je SSL ili TLS enkripcija aktivirana, podaci koje nam šaljete ne mogu se čitati od strane trećih strana. 

Kolačići 

Naše web stranice koriste ono što industrija naziva “kolačićima”. Kolačići su mali paketi podataka koji ne nanose štetu vašem uređaju. Oni se ili privremeno pohranjuju tijekom sesije (sesijski kolačići) ili se trajno arhiviraju na vašem uređaju (trajni kolačići). Sesijski kolačići automatski se brišu nakon završetka vaše posjete. Trajni kolačići ostaju arhivirani na vašem uređaju dok ih aktivno ne izbrišete ili ih automatski obriše vaš web preglednik. 

Kolačići se mogu izdati od strane nas (kolačići prve strane) ili od strane tvrtki treće strane (tzv. kolačići treće strane). Kolačići treće strane omogućuju integraciju određenih usluga tvrtki treće strane na web stranicama (npr. kolačići za obradu platnih usluga). 

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi kolačići su tehnički neophodni, jer određene funkcije web stranice ne bi radile u njihovom odsustvu (npr. funkcija košarice za kupnju ili prikaz videa). Drugi kolačići mogu se koristiti za analizu ponašanja korisnika ili u promotivne svrhe. 

Imate mogućnost postavljanja svog preglednika tako da ćete biti obaviješteni svaki put kada se postave kolačići i dopustiti prihvaćanje kolačića samo u određenim slučajevima. Također možete isključiti prihvaćanje kolačića u određenim slučajevima ili općenito ili aktivirati funkciju brisanja za automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcije ove web stranice mogu biti ograničene. 

Koje kolačiće i usluge koristi ova web stranica mogu se pronaći u ovom Pravilniku o zaštiti podataka. 

Obrada podataka 

Zaključili smo sporazum o obradi podataka (DPA) za korištenje gore navedene usluge. To je ugovor propisan zakonima o zaštiti podataka koji jamči da će oni obrađivati osobne podatke posjetitelja naše web stranice isključivo na temelju naših uputa i u skladu s GDPR-om.slu 

Skip to content